INVL Technology įsigis savų akcijų

„INVL Technology“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, kad pasibaigus savų akcijų supirkimui, Bendrovė įsigis 86 370 vnt. akcijų, už kurias bus sumokėta 215 925,00 eurų (be tarpininkavimo mokesčių).

Akcijų supirkimui, per kurį galėjo būti maksimaliai supirkta 200 000 vnt. akcijų, pasiūlyta 86 370 vnt. akcijų. Akcijos supirkimo kaina  –  2,50 euro už vieną akciją.

Akcijų supirkimas per AB NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką prasidėjo 2024 m. gegužės 6 d., baigėsi – gegužės 20 d.

Atsiskaitymas už supirktas akcijas įvyks 2024 m. gegužės 22 dieną.

Daugiau informacijos apie akcijų supirkimo procesą čia:

https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b9b568dee35b47c57d9cb2e4f5db9a606&lang=lt&src=listed

Papildoma informacija:

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė „INVL Technology“, pirmoji Lietuvos kapitalo rinkoje pasitelkdama olandiško aukciono principus, per biržą supirko 86 370 savų akcijų, už vieną akciją mokant maksimalią nustatytą kainą (2,50 euro).

„Tikėtina, kad bendrovės akcininkai vertina akcijas brangiau, todėl savų akcijų supirkome mažiau nei buvome numatę“, – teigia „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris Kazimieras Tonkūnas.

Savų akcijų supirkimas vyko gegužės 6-20 dienomis. Savoms akcijoms įsigyti buvo skirta 0,5 mln. eurų, panaudojant dalį šiam tikslui dar 2015 metais suformuoto 9,8 mln. eurų rezervo.

Bendrovė turėjo leidimą įsigyti daugiausia 200 000 savų akcijų, o maksimali įsigijimo kaina buvo 2,50 euro už akciją. Prieš pranešimą apie akcijų supirkimą „INVL Technology” akcijų kaina biržoje buvo 2,28 euro.

Dalies savų akcijų įsigijimo tikslas – įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su akcijų pasirinkimo programomis ar kitu akcijų skyrimu bendrovės dukterinių bendrovių darbuotojams ir (arba) sumažinti įmonės įstatinį kapitalą, anuliuojant nuosavas įsigytas akcijas. Akcijų įsigijimo kaina biržoje pirmąkart Lietuvos kapitalo rinkoje buvo nustatoma olandiško aukciono principu, t. y., visos akcijos buvo nupirktos biržos algoritmo nustatyta mažiausia kaina. Anksčiau įmonės Lietuvoje savo akcijas paprastai supirkdavo fiksuota kaina.

Įmonės akcijų įsigijimo tvarką „INVL Technology” akcininkai patvirtino šių metų balandžio 30 dieną vykusiame akcininkų susirinkime. Bendrovei suteikta teisė įsigyti savų akcijų iki 10 proc. įmonės įstatinio kapitalo, joms įsigyti nustatytas 18 mėn. terminas nuo akcininkų susirinkimo sprendimo dienos. Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – paskutinė paskelbta „INVL Technology“ grynųjų aktyvų, o minimali – 0,29 euro. Kadangi įsigytos akcijos nebus parduodamos, akcijų minimali pardavimo kaina ir pardavimo tvarka nenustatyta.

„INVL Technology“ valdo kibernetinio saugumo bendrovę „NRD Cyber Security“, GovTech bendrovę „NRD Companies“ ir Baltijos šalių IT bendrovę „Novian“.

2024 metų kovo viduryje bendrovė pranešė apie pasirašytą susitarimą su investicijų patarėjo „Corum group“, bendrovės Liuksemburge „Corum Group International“ filialu Ciuriche dėl tarpininkavimo parduodant „INVL Technology“ valdomų bendrovių portfelį.

„INVL Technology“, kurią valdo Baltijos šalyse pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja „INVL Asset Management“, yra uždaro tipo investicinė bendrovė ir jos investicijos turi būti realizuotos vėliausiai iki 2026 metų liepos vidurio, o lėšos išmokėtos akcininkams.

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

    *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].