Teisiniai dokumentai

 • UTIB dokumentai
 • Įstatai

  Specialaus uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatai, įregistruoti 2023 m. vasario 20 d.

 • Prospektai

  GALIOJANTIS PROSPEKTAS:


  „INVL Technology“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, jog atsižvelgiant į LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (toliau – „KISĮ”) nuostatas, Bendrovei, veikiančiai pagal KISĮ, yra numatyta prievolė nuolat turėti galiojantį prospektą, parengtą pagal KISĮ arba LR vertybinių popierių įstatymo (toliau – „VPĮ”) reikalavimus (toliau – „Prospektas”).

  2019 m. rugpjūčio mėn. vadovaujantis KISĮ nuostatomis buvo parengtas bei valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ (toliau – „Valdymo įmonė“) patvirtintas Bendrovės Prospektas. Atsižvelgiant į tai, kad informacijos skelbimo metu nėra pagrindų, sukuriančių pareigą Bendrovei parengti ir turėti prospektą, atitinkantį VPĮ reikalavimus, siekiant atitikti minėtą KISĮ reikalavimą 2024 m. vasario 2 d. Bendrovės Valdymo įmonė patvirtino atnaujinto Prospekto versiją ir pritarė jo skelbimui.

  Prospektas buvo pateiktas Lietuvos bankui, laikantis KISĮ reikalavimų.

  INVL Technology_KISĮ Prospektas

  Plačiau bendrovės pranešime


  NEBEGALIOJANTYS PROSPEKTAI


  „INVL Technology“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, jog atsižvelgiant į LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (toliau – „KISĮ”) nuostatas, Bendrovei, veikiančiai pagal KISĮ, yra numatyta prievolė nuolat turėti galiojantį prospektą, parengtą pagal KISĮ arba LR vertybinių popierių įstatymo (toliau – „VPĮ”) reikalavimus (toliau – „Prospektas”).

  2019 m. rugpjūčio mėn. vadovaujantis KISĮ nuostatomis buvo parengtas bei valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ (toliau – „Valdymo įmonė“) patvirtintas Bendrovės Prospektas. Atsižvelgiant į tai, kad informacijos skelbimo metu nėra pagrindų, sukuriančių pareigą Bendrovei parengti ir turėti prospektą, atitinkantį VPĮ reikalavimus, siekiant atitikti minėtą KISĮ reikalavimą 2023 m. kovo 8 d. Bendrovės Valdymo įmonė patvirtino atnaujinto Prospekto versiją ir pritarė jo skelbimui.

  Prospektas buvo pateiktas Lietuvos bankui, laikantis KISĮ reikalavimų.

  INVL Technology_KISĮ Prospektas.pdf

  Plačiau bendrovės pranešime

  „INVL Technology“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, jog atsižvelgiant į LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (toliau – „KISĮ”) nuostatas, Bendrovei, veikiančiai pagal KISĮ, yra numatyta prievolė nuolat turėti galiojantį prospektą, parengtą pagal KISĮ arba LR vertybinių popierių įstatymo (toliau – „VPĮ”) reikalavimus (toliau – „Prospektas”).

  2019 m. rugpjūčio mėn. vadovaujantis KISĮ nuostatomis buvo parengtas bei valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ (toliau – „Valdymo įmonė“) patvirtintas Bendrovės Prospektas. Atsižvelgiant į tai, kad informacijos skelbimo metu nėra pagrindų, sukuriančių pareigą Bendrovei parengti ir turėti prospektą, atitinkantį VPĮ reikalavimus, siekiant atitikti minėtą KISĮ reikalavimą 2022 m. gruodžio 22 d. Bendrovės Valdymo įmonė patvirtino atnaujinto Prospekto versiją ir pritarė jo skelbimui.

  Prospektas buvo pateiktas Lietuvos bankui, laikantis KISĮ reikalavimų.

  INVL Technology_KISĮ Prospektas.pdf

  Plačiau bendrovės pranešime

  SUTPKIB „INVL Technology“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, jog atsižvelgiant į LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo(toliau – „KISĮ”) nuostatas, Bendrovei, veikiančiai pagal KISĮ, yra numatyta prievolė nuolat turėti galiojantį prospektą, parengtą pagal KISĮ arba LR vertybinių popierių įstatymo (toliau – „VPĮ”) reikalavimus (toliau – „Prospektas”).

  2019 m. rugpjūčio mėn. vadovaujantis KISĮ nuostatomis buvo parengtas bei valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ (toliau – „Valdymo įmonė“) patvirtintas Bendrovės Prospektas. Atsižvelgiant į tai, kad informacijos skelbimo metu nėra pagrindų, sukuriančių pareigą Bendrovei parengti ir turėti prospektą, atitinkantį VPĮ reikalavimus, siekiant atitikti minėtą KISĮ reikalavimą, 2021 m. kovo 24 d. Bendrovės valdymo įmonė patvirtino atnautjinto prospekto versiją ir pritarė jo skelbimui.

  Prospektas buvo pateiktas Lietuvos bankui, laikantis LR alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo reikalavimų.

  INVL Technology_KISĮ Prospektas.pdf

  Plačiau bendrovės pranešime

  SUTPKIB „INVL Technology“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, jog atsižvelgiant į LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo(toliau – „KISĮ”) nuostatas, Bendrovei, veikiančiai pagal KISĮ, yra numatyta prievolė nuolat turėti galiojantį prospektą, parengtą pagal KISĮ arba LR vertybinių popierių įstatymo (toliau – „VPĮ”) reikalavimus (toliau – „Prospektas”).

  2019 m. rugpjūčio mėn. vadovaujantis KISĮ nuostatomis buvo parengtas bei valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ (toliau – „Valdymo įmonė“) patvirtintas Bendrovės Prospektas. Atsižvelgiant į tai, kad informacijos skelbimo metu nėra pagrindų, sukuriančių pareigą Bendrovei parengti ir turėti prospektą, atitinkantį VPĮ reikalavimus, siekiant atitikti minėtą KISĮ reikalavimą, 2021 m. kovo 24 d. Bendrovės valdymo įmonė patvirtino atnautjinto prospekto versiją ir pritarė jo skelbimui.

  Prospektas buvo pateiktas Lietuvos bankui, laikantis LR alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo reikalavimų.

  Plačiau bendrovės pranešime

  SUTPKIB „INVL Technology“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) informuoja, jog atsižvelgiant į LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (KISĮ) nuostatas, Bendrovė, veikiančiai pagal KISĮ, yra numatyta prievolė nuolat turėti galiojantį prospektą, parengtą pagal KISĮ arba LR vertybinių popierių įstatymo (VPĮ) reikalavimus (toliau – Prospektas).

  2019 m. rugpjūčio mėn. pagal KISĮ buvo parengtas Bendrovės bei UAB „INVL Asset Management“ patvirtintas Prospektas.

  Prospektas buvo pateiktas Lietuvos bankui, laikantis LR alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo 40 straipsnio 9 dalies reikalavimų.

  Plačiau bendrovės pranešime

  2019 m. rugpjūčio 23 d. SUTPKIB „INVL Technology“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) informuoja, jog įsigaliojus naujai LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (KISĮ) redakcijai, Bendrovei, veikiančiai pagal KISĮ, yra numatyta prievolė nuolat turėti galiojantį prospektą, parengtą pagal KISĮ arba LR vertybinių popierių įstatymo (VPĮ) reikalavimus (toliau – Prospektas).

  Atsižvelgiant į tai, kad informacijos skelbimo metu nėra pagrindų, sukuriančių pareigą Bendrovei parengti ir turėti prospektą, atitinkantį VPĮ reikalavimus, siekiant atitikti minėtą KISĮ reikalavimą buvo parengtas Prospektas, laikantis KISĮ formai ir turiniui numatytų reikalavimų. Prospektas buvo pateiktas Lietuvos bankui, laikantis LR alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo 40 straipsnio 9 dalies reikalavimų.

  Plačiau bendrovės pranešime

  Lietuvos bankas 2016 m. liepos 18 d. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Nr. 241-153 patvirtino specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ (toliau – Bendrovė) paprastosios vardinės akcijos prospektą, skirtą UTIB „INVL Technology“ akcijoms įtraukti į prekybą AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje (toliau – prospektas).

  Patvirtintas prospektas yra skirtas visų paprastųjų vardinių bendrovės akcijų įtraukimui į prekybą AB Nasdaq Vilnius Papildomajame prekybos sąraše, atsižvelgiant į tai, kad bendrovei Lietuvos bankas 2016 m. liepos 14 d. išdavė licenciją verstis uždarojo tipo investicinės bendrovės veikla.

  Iki šios licencijos išdavimo bendrovės akcijomis buvo prekiaujama AB Nasdaq Vilnius Papildomajame prekybos sąraše. Naujos bendrovės akcijos pagal prospektą nėra išleidžiamos, tačiau prospektas buvo parengtas atsižvelgiant į pasikeitusį bendrovės teisinį statusą ir siekį, kad jos akcijomis būtų toliau prekiaujama reguliuojamoje rinkoje.

  Su visa emisijos prospektui prilyginama informacija taip pat galima susipažinti 2016 m. liepos 18 d. pranešime apie esminį įvykį.