Akcininkai

Bendras „INVL Technology“ akcininkų skaičius yra daugiau kaip 3 600. Bendrovėje akcininkų, turinčių specialias kontrolės teises, nėra. Akcininkai, 2023 m. gruodžio 31 d. turėję ar valdę daugiau nei 5 procentus bendrovės įstatinio kapitalo ir (arba) balsų:

Akcininko vardas, pavardė, pavadinimas, įmonės kodas, adresas Nuosavybės teise priklausančių akcijų kiekis, vnt. Įstatinio kapitalo dalis, proc. Balsų dalis, proc.
Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai, proc. Netiesiogiai turimi balsai, proc. Balsų dalis iš viso, proc.
UAB „LJB investments“ Kodas 300822575
A. Juozapavičiaus g. 9A, Vilnius
2 424 152 19,91 19,91 19,91
UADB „INVL Life“
Kodas 305859887, Gynėjų g. 14, Vilnius
1 873 678 15,39 15,39 15,39
AB „Invalda INVL”, kodas 121304349, Gynėjų g. 14, Vilnius 0 0 0 17,22* 17,22
Irena Ona Mišeikienė 1 466 421 12,04 12,04 12,04
AB „Lietuvos draudimas“, kodas 110051834, J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius 909 090 7,47 7,47 7,47
Kazimieras Tonkūnas 675 452 5,55 5,55 1,52** 7,07
Alvydas Banys 618 745 5,08 5,08 19,91*** 24,99

*Laikoma, kad AB „Invalda INVL“ turi kontroliuojamų bendrovių UADB „INVL Life“ ir UAB „INVL Asset Management“ balsus (atitinkamai 1,83 proc. ir 15,39 proc.).

** Laikoma, kad Kazimieras Tonkūnas turi sutuoktinės turimų akcijų suteikiamus balsus.
*** Laikoma, kad Alvydas Banys turi kontroliuojamos UAB „LJB investments“ balsus.