„NRD Cyber Security“: kibernetinio saugumo bendrovė

„NRD Cyber Security“ bendrovė daugiausia dėmesio skiria reagavimui į kibernetinio saugumo incidentus. Jos metinė apyvarta siekia 6 mln. eurų (2022 m.). Įmonė turi biurą Bangladeše ir centrinę būstinę Vilniuje, joje dirba daugiau kaip 40 darbuotojų, o įgyvendintų projektų geografija siekia daugiau kaip 40 šalių.

„NRD Cyber Security“ buvo sukurta 2013 m., kai atsiskyrė nuo BAIP (dabar „Novian Technologies“) kaip kibernetinio saugumo konsultacijų įmonė. 2017 m. kartu su „Norway Registers Development“ ji įsteigė biurą Bangladeše, kad galėtų teikti paslaugas Pietryčių Azijoje, 2017 m. ėmė kurti savo kibernetinio saugumo produktus, o 2019 m. pradėjo valdomų saugumo paslaugų teikėjo (MSSP) verslą.

Žmonės

Teisinė struktūra

Geografija ir sektoriai

„NRD Cyber Security“ veiklos centras yra Lietuvoje, įmonė veikia pasauliniu mastu, didžiąją dalį pajamų gauna iš viešojo sektoriaus ir vis daugiau iš privataus bei finansų sektorių.

Bendrojo pelno pasiskirstymas pagal geografiją (mln. Eur)

Pajamų pasiskirstymas pagal sektorius (mln. Eur)

*Išskyrus finansų ir akademinį sektorius.

Nuosavybiniai produktai

„Natrix“ – nacionaliniams ir sektorių poreikiams skirta kibernetinio saugumo stebėsenos ir grėsmių aptikimo platforma

„CyberSet“ – paslaugų automatizavimo priemonių rinkinys, skirtas reagavimo į kompiuterinius saugumo incidentus tarnyboms (CSIRT) ir saugumo operacijų centrams (SOC)

Augimo tikslai 2022–2027 metams

 • Kad pajamų ir EBITDA metinis augimas (CAGR) siektų
  25%
 • Bendrojo pelno dalis iš pasikartojančių paslaugų, susijusių su produktų licencijomis, SaaS ir MSSP paslaugomis būtų ne mažesnė kaip
  50%
„NRD Cyber Security“ išskyrė tris strategines augimo sritis iki 2027 m.:
 • Pajamos iš produktų licencijų

  patrigubės dėl „Natrix“ ir „CyberSet“ produktų ir būsimų naujovių.

 • Pajamos iš MSSP paslaugų

  patrigubės dėl sukauptų užsakymų, klientų pritraukimo greičio ir potencialių klientų srauto.

 • Pajamos iš konsultacijų

  padvigubės dėl didėjančių rinkos poreikių ir naujų paslaugų teikimo modelių.

Finansiniai rezultatai

Klientai

Valstybės kritinė infrastruktūra
 • Lietuvos nacionalinis kibernetinio saugumo centras (LT)
 • Lietuvos krašto apsaugos ministerija (LT)
 • Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (LT)
 • Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (LT)
 • Valstybės įmonė Registrų centras (LT)
 • Bangladešo kompiuterių taryba (BD)
Finansai
 • Gajanos centrinis bankas (GY)
 • Botsvanos bankas (BW)
 • Centrinis Egipto bankas (EG)
 • Ugandos bankininkų asociacija (UG)
 • Bangladešo bankas (BD)
 • Centrinis Nigerijos bankas (NG)
 • Šiaulių bankas (LT)
 • GF bankas (LT)
Verslas
 • „Bitė Lietuva“ (LT)
 • „Teltonika IoT Group“ (LT)
 • „Kauno tiltai“ (LT)
 • „Vakarų medienos grupė“ (LT)
Tarptautinės plėtros organizacijos
 • Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra (ES)
 • Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (CH)
 • Jungtinių Tautų projektų paslaugų biuras (RS)
 • Šiaurės Airijos bendradarbiavimo su užsieniu organizacija (UK)
 • Pietų Afrikos plėtros bendrija (SA)
 • Sandraugos telekomunikacijų organizacija (UK)
 • Ženevos saugumo sektoriaus valdymo centras (CH)
 • Elektroninių ryšių ir pašto taisyklių komisaro biuras (CY)

Svarbūs projektai

Svarbiausi akcentai

 • 1
  Pirmaujanti bendrovė formuojant reagavimo į kibernetinio saugumo incidentus sektorių, kuriant jo standartus (prisidėjo rengiant ENISA FIRST CSIRT paslaugų sistemą, ENISA gairių diegiang CSIRT ir SOC, pasirengimo kibernetinėms krizėms brandos modelius).
 • 2
  Nacionalinių kibernetinio saugumo strategijų kūrimas ir įgyvendinimas.
 • 3
  Pažangūs nuosavybiniai produktai „Natrix“ ir „CyberSet“.
 • 4
  Stipri industrijoje pirmaujančių ekspertų grupė.
 • 5
  Pajamų metinis augimas (CAGR) nuo bendrovės atsiskyrimo siekia 30 proc. (skaičiuota nuo 2014 m.).