Pranešimas apie ketinimą teikti savanorišką oficialų siūlymą „INVL Technology“ akcijoms supirkti

Akcinė bendrovė „INVL Technology“ gavo akcinės bendrovės „Invalda LT“ pranešimą apie ketinimą teikti savanorišką oficialų siūlymą „INVL Technology“ akcijoms supirkti. Žemiau pateikiame pranešimo tekstą:

2015 m. balandžio 10 dieną įvykęs akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 300893533, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 16) visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą bei pavedė akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybai:

1) kreiptis į Lietuvos banką dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology“ veiklos licencijos gavimo;
2) parengti uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų projektą ir kitus dokumentus, reikalingus uždarojo tipo investicinės bendrovės veiklos licencijos gavimui;
3) parengti valdymo sutarties projektą su UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073) dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo perdavimo;
4) derėtis su potencialiais uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology“ turto saugotojais (depozitoriumais) bei parengti sutarties su depozitoriumu projektą. Esminė sutarties sąlyga – depozitoriumo išlaidos negali viršyti 0,1 proc. metinės uždarojo tipo investicinės bendrovės grynųjų aktyvų vertės;
5) atlikti kitus veiksmus, būtinus uždarojo tipo investicinės bendrovės veiklos „INVL Technology“ licencijos gavimui.

Siekiant akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkams, nebalsavusiems priimant aukščiau nurodytą sprendimą arba balsavusiems „prieš“ jį, užtikrinti galimybę parduoti jiems priklausančias bendrovės akcijas, 2015 m. balandžio 10 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu akcininkai, balsavę „už“ sprendimą pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, įpareigoti per mėnesį nuo akcininkų susirinkimo paskelbti savanorišką oficialų siūlymą supirkti likusias paprastąsias vardines akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijas.

Atsižvelgdami į išdėstytą ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 31 str. 7 d., akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkai, balsavę „už“ sprendimą pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą (šiems akcininkams bendrai priklauso 5 700 680 paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijų, kas sudaro 93,229 proc. visų šios bendrovės išleistų akcijų ir suteikiamų balsų skaičiaus), skelbia apie ketinimą teikti savanorišką oficialų siūlymą supirkti 414 034 paprastąsias vardines 0,29 euro (kas atitinka 1 litą) nominalios vertės akcinės bendrovės „INVL Technology“ (kodas 300893533, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 16) akcijas, kurių ISIN kodas  LT0000128860, kas sudaro 6,771 proc. visų  akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleistų akcijų skaičiaus ir suteikia 6,771 proc. balsų.

Už superkamas akcijas bus atsiskaitoma pinigais, už vieną akciją mokant 1,61 euro (kas atitinka 5,559 lito).

2015 m. balandžio 28 d. Sutarties pagrindu teikiant ir įgyvendinant savanorišką oficialų siūlymą (įskaitant atstovavimą teikiant informaciją apie ketinimą teikti oficialų siūlymą) oficialaus siūlymo teikėjus atstovauja akcinė bendrovė „Invalda LT“ (kodas 121304349, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A, tel. .85 2790601, e. paštas [email protected]).

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius
         Kazimieras Tonkūnas
         El.paštas [email protected]

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

    *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].