Per pirmąjį 2015 metų ketvirtį AB „INVL Technology“ gavo 41 tūkst. eurų pajamų ir patyrė 82 tūkst. eurų nuostolių

AB „INVL Technology“ – investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė, listinguojama NASDAQ Baltic biržoje per pirmąjį 2015 metų ketvirtį investicijų neperkainavo, gavo 41 tūkst. eurų pajamų ir patyrė 82 tūkst. eurų nuostolių.

 

Bendrovė yra investicinis subjektas, kuris buvo sukurtas sujungus dvi bendroves – AB BAIP grupė ir AB „INVL Technology“. 2015 m. vasario 9 d. užbaigtas  AB „INVL Technology“  ir AB BAIP grupė reorganizavimas: prie AB BAIP grupė prijungta AB „INVL Technology“ . AB BAIP grupė perėmė visas AB „INVL Technology“  teises ir pareigas ir tęsia veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“. Kadangi yra tęsiama veikla, kurios pagrindu Bendrovė atitinka TFAS 10 kriterijus, taikomus investiciniam subjektui, palyginamieji skaičiai yra pateikiami buvusios AB „INVL Technology”, kuri buvo prijungta prie AB BAIP grupė.

 

„INVL Technology“ veikia kaip į stambaus verslo ir valstybinius segmentus orientuotas IT įmonių klasteris, kurio 4 pagrindinės veiklos sritys yra: verslo klimato gerinimas ir e. valdymas, IT infrastruktūra, kibernetinė sauga ir sprendimai IT imlioms pramonės šakoms. Šiuo metu didžiausios „INVL Technology“ investicijos yra įmonės Lietuvoje, Norvegijoje, Tanzanijoje ir Ugandoje: Norway Registers Development AS su dukterinėmis UAB „NRD“, NRD East Africa Ltd bei Infobank Uganda Ltd, UAB BAIP, UAB „Acena“ ir UAB NRD CS.

 

Siekdama sukurti reikšmingą pritrauktų investicijų grąžą investuotojams, „INVL Technology“ investuoja į brandžias IT įmones, dirbančias sprendimų stambiam verslui ir valstybiniam sektoriui srityse, turinčias gamybinių pajėgumų Baltijos šalyse bei Rytų ir Vidurio Europoje ir sinergijos potencialą bendradarbiaujant su kitomis „INVL Technology“ įmonėmis. „INVL Technology“ siekia padidinti valdomų įmonių vertę suteikdama jų augimui ir papildomiems įsigijimams finansinį ir intelektinį kapitalą bei vadovybės paramą, taip pat – padėdama globalizuoti veiklą per pardavimų kanalus Rytų Afrikos ir Pietryčių Azijos rinkose.

 

„INVL Technology“ taip pat planuoja kreiptis į Lietuvos banką uždaro tipo investicinės bendrovės (UTIB) licencijos ir savo esme tapti panašia į fondą bei ruošiasi 21,66 mln. eurų vertės akcijų emisijos išleidimui.

 

Po reorganizavimo AB „INVL Technology“ valdyba nesikeitė: joje liko Kazimieras Tonkūnas (pirmininkas), Gytis Umantas, Alvydas Banys, Vytautas Plunksnis bei Nerijus Drobavičius. AB „INVL Technology“ direktoriumi liko Kazimieras Tonkūnas.

 

2014 metų pabaigoje „INVL Technology“ valdomas įmones (2014 m. gruodžio 31 d. įmonės buvo valdomos AB BAIP grupė) įvertino nepriklausomas vertintojas –  „Deloitte verslo konsultacijos“. Nustatyta bendrovės „Vitma“, kuri valdo 100 proc. kritinės IT infrastruktūros įmonės UAB BAIP akcijų, sąlyginė vertė – 12,8 mln. eurų, kibernetinės saugos bendrovės UAB NRD CS – 1 mln. eurų, Norvegijos Norway Registers Development grupės – 0,7 mln. eurų, o programinės įrangos licencijavimo bendrovės „Acena“ – 0,4 mln. eurų. Skaičiuojant „INVL Technology“ nuosavą kapitalą, iš šių verčių atimami 3 mln. eurų  „INVL Technology“ turimi įsipareigojimai.

 

Bendrovės vertinimu, nuo atlikto vertinimo datos iki 2015 m. kovo 31 d. finansinio turto, vertinamo tikrąja verte, tikroji vertė iš esmės nepasikeitė, nes  Bendrovės valdomų dukterinių įmonių veikla atitiko planuotą ir neįvyko jokių reikšmingų pokyčių dukterinių bendrovių veikloje.

 

Per pirmąjį 2015 metų ketvirtį INVL Technology valdoma UAB BAIP gavo 2.325 tūkst. eurų pajamų – 6,5 proc. daugiau negu tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais (2.183 tūkst. eurų), o įmonės EBITDA sumažėjo iki 143 tūkst. eurų (tuo pačiu laikotarpiu 2014 metais EBITDA siekė 332 tūkst. eurų). UAB Acena pajamos išaugo 56 proc. iki 103 tūkst. eurų, tačiau įmonės EBITDA buvo neigiamas (24 tūkst. eurų). NRD grupės pajamos pasiekė 686 tūkst. eurų – 1,6 proc. daugiau negu praėjusiais metais. NRD grupės EBITDA per pirmąjį 2015 metų ketvirtį pasiekė 73 tūkst. eurų (tuo pačiu laikotarpiu 2014 metais EBITDA buvo neigiamas – 34 tūkst. eurų). NRD CS pajamos per pirmąjį 2015 metų ketvirtį siekė 89 tūkst. eurų – 66,8 proc. mažiau negu 2014-aisiais, kada jos sudarė 268 tūkst. eurų. Įmonės EBITDA neigiamas – 86 tūkst. eurų. Tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais NRD CS EBITDA siekė 22 tūkst. eurų.

 

Pirmojo ketvirčio rezultatus įtakojo sezoniškumas, todėl rezultatai neturės didesnio poveikio metiniams įmonių rezultatams.

 

Norway Registers Development AS (NRD) 2015 m. balandžio mėn. pasirašė sutartį dėl investicijų į elektroninės bankininkystės, mobiliojo parašo, elektroninių transporto bilietų bei mažmeninės prekybos sprendimus kuriančią bendrovę UAB „ETRONIKA“. Numatoma, kad NRD investuodama į naują akcijų emisiją įsigis iki 80 proc. UAB „ETRONIKA“ akcijų. Bendra investicijų, įskaitant skolintą kapitalą, suma sieks iki 400 tūkst. eurų.

 

NRD taip pat pradėjo veiklą Ugandoje. 2015 m. kovo 23 d. pasirašyta „Infobank Uganda“, kurioje Norway Registers Development turi 30 proc. akcijų, akcininkų sutartis. „Infobank Uganda“ ketina bendradarbiauti su registrais, kurie šiuo metu veikia popierinių bylų pagrindu, bei per elektroninę sistemą teikti registrų informaciją finansinio sektoriaus klientams. Siūlomi inovatyvūs sprendimai leis verslams gauti reikalingą informaciją, užsisakyti oficialius dokumentus, bei naudotis elektroninėmis paslaugomis nelaukiant registrų sistemos modernizacijos. Įmonės veikla prisidės prie Ugandos verslo sąlygų gerinimo, palengvins ir pagreitins finansinių institucijų veiklą, dėl to – ir verslų galimybes skolintis.

 

Bendrovės akcijos yra kotiruojamos NASDAQ Vilnius akcijų biržoje nuo 2015 m. balandžio mėn. AB „INVL Technology” (buvusi AB BAIP grupė) įstatinis kapitalas yra padalintas į 6.114.714 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė – 0,29 euro. Pagrindiniai bendrovės akcininkai – Alvydas Banys (5%) bei jo valdoma „LJB Investments“ (20%), Irena Ona Mišeikienė (19%), Kazimieras Tonkūnas (13,7%), „Invalda INVL“ (8,3%), „Lucrum investicija“  (5%). Bendrovė iš viso turi daugiau kaip 3.500 akcininkų.

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius
         Kazimieras Tonkūnas
         El.paštas [email protected]

 

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

    *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].