Patvirtintas „Invalda INVL“ savanoriškas oficialus siūlymas „INVL Technology“ akcijoms supirkti

2015 m. gegužės 18 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Savanoriško oficialaus siūlymo cirkuliarą, kurio pagrindu oficialaus siūlymo teikėjai, kuriuos 2015 m. balandžio 28 d. sutarties pagrindu atstovauja akcinė bendrovė „Invalda INVL“, savanoriško oficialaus siūlymo metu ketina supirkti visas oficialaus siūlymo teikėjams nepriklausančias akcinės bendrovės „INVL Technology“ paprastąsias vardines akcijas. Iš viso siūloma supirkti 414 034 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcinės bendrovės „INVL Technology“, kurios kodas 300893533, akcijas, kurių ISIN kodas LT0000128860, kas sudaro 6,771 proc. visų akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleistų akcijų skaičiaus ir suteikia tiek pat balsų.

Nekonkurencinio savanoriško oficialaus siūlymo kaina yra 1,61 euro už vieną paprastąją vardinę „INVL Technology“ akciją, už akcijas atsiskaitoma pinigais.

Oficialus siūlymas pradedamas įgyvendinti ketvirtą darbo dieną po priežiūros institucijos sprendimo patvirtinti cirkuliarą dienos – 2015 m. gegužės 22 dieną. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo laikotarpis – 14 dienų (nuo 2015 m. gegužės 22 d. iki 2015 m. birželio 4 d. (įskaitytinai)).

Oficialus siūlymas bus įgyvendinamas per AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialaus siūlymo rinką, tarpininkaujant AB bankui „Finasta“.

Oficialaus siūlymo metu teisę parduoti akcijas turi akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkai, nebalsavusieji priimant 2015 m. balandžio 10 d. sprendimą pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą arba balsavusiems „prieš“ jį.

Pertvarkius akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkai be atskiro valios išreiškimo taps uždarojo tipo investicinės bendrovės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, dalyviais.

Prieš priimdami sprendimą parduoti ar neparduoti turimas akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijas oficialaus siūlymo metu, investuotojai turi atkreipti dėmesį, kad oficialaus siūlymo teikėjai  ir akcinė bendrovė „INVL Technology“ nėra įvertinę, ar akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijos, atsižvelgiant į kiekvieno konkretaus akcininko žinias ir patirtį investavimo srityje, bus tinkamos konkrečiam akcininkui, jeigu akcinė bendrovė „INVL Technology“ gaus uždarojo tipo investicinės bendrovės licenciją.

Išsamios oficialaus siūlymo sąlygos yra išdėstytos pridedamame cirkuliare. Pridedama cirkuliaro santrauka ir Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos sprendimas dėl oficialaus cirkuliaro patvirtinimo.

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius
         Kazimieras Tonkūnas
         El.paštas [email protected]


LB_Sprendimas_Del savanorisko oficialaus siulymo cirkuliaro patvirtinimo_INVLTechnology_Invalda INVL_2015 05 18.pdf
Savanorisko oficialaus cirkuliaro santrauka_INVL Technology_Invalda INVL.pdf
Savanorisko oficialaus siulymo cirkuliaras_INVLTechnology_Invalda INVL_2015 05 18.pdf

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

    *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].