NRD vadovu tapo Andrius Kaikaris

Informacinių sistemų kūrimo ir vystymo bendrovei NRD nuo šių metų spalio 18 dienos vadovauja Andrius Kaikaris. Jis pakeitė iki šiol šias pareigas ėjusį Alvydą Arnoldą Šidlauską. Informacinių sistemų kūrimo bei vystymo bendrovė UAB NRD priklauso globaliai veikiančiai informacinių technologijų ir konsultacinių įmonių grupei „NRD įmonės“.
 
„Dėkojame ligšioliniam vadovui už atliktą darbą ir indėlį į įmonės rezultatus. Jam vadovaujant įmonė įsitvirtino kaip patikima informacinių sistemų kūrėja Lietuvoje, sukūrė informacines sistemas Ruandoje, Mauricijuje, Liberijoje ir kitose šalyse, – tai ženkliai prisidėjo prie šių šalių verslo aplinkos gerinimo bei šešėlinės ekonomikos mažinimo“, – sakė NRD valdybos pirmininkas Rimantas Žylius.
 
Jo teigimu, šiuo metu bendrovė žengia į etapą, kuriame integracija su kitomis „NRD įmonių“ grupės bendrovėmis tampa dar svarbesnė. „Tikime, kad naujojo bendrovės vadovo sukaupta patirtis leis dar geriau išnaudoti įmonių grupės teikiamus privalumus“, – sakė R. Žylius.
 
Svarbi „NRD įmonių“ strateginė kryptis yra augančioms Užsahario Afrikos ir Pietų bei Pietryčių Azijos regionų šalims siūlyti technologijas ir konsultacijas reikiamiems pokyčiams įgyvendinti – panaudojant Šiaurės Europos regione išbandytas bei pasiteisinusias technologijas, taip pat Lietuvos, Norvegijos ir kitų Šiaurės šalių institucijų sukauptą patirtį.
 
„Vertinu parodytą pasitikėjimą ir esu pasirengęs prisidėti prie bendrovės NRD verslo plėtros. Glaudesnis grupės įmonių bendradarbiavimas leis pasiūlyti kompleksinius sprendimus klientams, pasinaudojant grupės įmonių kompetencijomis ir įdirbiu. Be to, dirbdami sparčiai augančiose rinkose matome didelį greitai įgyvendinamų sprendimų poreikį, todėl skirsime daugiau dėmesio produktų, paremtų mūsų sprendimais, kūrimui“ – sakė naujasis NRD direktorius Andrius Kaikaris.
 
Prie „NRD įmonių“ grupės valdančios bendrovės „Norway Registers Development AS“ prisijungęs 2016 m. gegužę, A. Kaikaris joje nuo šių metų pradžios ėjo projektų direktoriaus pareigas.
 
Naujasis NRD vadovas yra sukaupęs aštuoniolikos metų darbo patirtį – taip pat dalyvavęs šalies ir tarptautiniuose projektuose Lietuvos ginkluotosiose pajėgose bei NATO, tarnavęs Lietuvos Karinėse jūrų pajėgose. A. Kaikaris baigė sistemų inžinerijos studijas JAV laivyno akademijoje (angl. United States Naval Academy), studijas tęsė JAV laivyno karo koledže (angl. Naval war college).
 
UAB NRD yra antrinė „Norway Registers Development AS“ įmonė. Ji kartu su kitomis bendrovėmis – „Norway Registers Development AS“, „NRD East Africa“, „NRD Rwanda“, „NRD Bangladesh“, „Etronika“ ir „Infobank Uganda“ – priklauso „NRD įmonių“ grupei.
 
„NRD įmonės“ (angl. NRD Companies) yra globaliai veikianti informacinių technologijų ir konsultacinių įmonių grupė, kurios specializacija yra viešojo sektoriaus valdymas bei skaitmeninės ekonomikos infrastruktūros vystymas. „NRD įmones“ valdo „Nasdaq Vilnius“ listinguojama investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė „INVL Technology“, kurios įmonės veikia klasterio pagrindu ir yra įgyvendinusios projektus daugiau kaip 50-yje pasaulio šalių.

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

    *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].