NRD CS tapo Europos kibernetinio saugumo organizacijos ECSO nare

Europos kibernetinio saugumo organizacijos (angl. „European Cyber Security Organisation “ – ECSO) valdyba suteikė NRD CS nario statusą organizacijoje. ECSO atstovauja Europos pramonės organizacijas Europos komisijoje įgyvendinant viešojo ir privataus sektorių partnerystės kibernetinio saugumo srityje (cPPP) programą. Pagrindinis ECSO tikslas – remti iniciatyvas ar projektus, kuriais siekiama vystyti ir skatinti Europos kibernetinį saugumą. NRD CS yra pirmoji Lietuvos bendrovė, prisijungusi prie ECSO.
„Narystė ECSO yra mūsų ilgalaikės strategijos dalis – integruojame NRD CS gebėjimus prisidėdami prie įvairių Europos ir tarptautinių organizacijų, tokių kaip FIRST, „Center for Internet Security”, ITU-D, GFCE, „Oxford Global Cyber Security Capacity Centre”,misijų ir kitų iniciatyvų, skirtų saugios skaitmeninės aplinkos kūrimui. Kibernetinės saugos disciplinos kompleksiškumas reikalauja tarpdisciplininio, integralaus požiūrio, kuris įmanomas tik bendradarbiaujant. Džiaugiamės galėdami šias žinias atnešti į Lietuvą ir vystyti viešojo ir privataus sektorių partnerystes tiek čia, tiek ir kitose šalyse“, komentavo NRD CS direktorius dr. Vilius Benetis.
Europos komisija sukūrė viešojo ir privataus sektorių partnerystės kibernetinio saugumo srityje (cPPP) programą atsižvelgusi į tikslus, iškeltus ES kibernetinio saugumo ir Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijose. Partnerystės tikslas – skatinti viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų bendradarbiavimą ankstyvoje mokslinių tyrimų ir inovacijų proceso stadijoje, idant novatoriški ir patikimi informacinių ir ryšio technologijų sprendimai būtų sukuriami Europoje. Taip siekiama skatinti europinės kibernetinio saugumo pramonės šakos vystymąsi bei stiprinti Europos rinką.
ECSO yra pramonės vadovaujama organizacija, priskirta Europos komisijai padėti įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės (cPPP) kibernetinio saugumo srityje programą. ECSO tikslai yra plėtoti ir saugoti Europos Bendrąją skaitmeninę rinką, vystyti pasaulyje konkurencingą kibernetinio saugumo rinką Europoje ir diegti kibernetinio saugumo sprendimus kritiniuose patikimos tiekimo grandinės etapuose tuose sektoriuose, kuriose Europa pirmauja.
 
Siekdama šių tikslų, ECSO bendradarbiauja su Europos Komisija ir nacionalinėmis viešojo administravimo institucijomis, remdama mokslinius tyrimus ir inovacijas kibernetinio saugumo srityje, padėdama nustatyti ir įgyvendinti Europos kibernetinio saugumo pramonės politiką, remdama ir atstovaudama viso kibernetinio sektoriaus ir informacinių ir ryšio technologijų saugos ekosistemos interesus bei augimą (įskaitant mokymus, sąmoningumo ugdymą).
 
ECSO nariai – platus spektras suinteresuotų šalių, tokių kaip didelės įmonės, mažos ir vidutinės įmonės, startuoliai, tyrimų centrai, universitetai, vartotojai, operatoriai, klasteriai ir asociacijos, o taip pat – Europos Sąjungos šalių narių regioninės ir nacionalinės administracijos, šalys, priklausančios Europos ekonominei bendrijai bei Europos laisvosios prekybos asociacijai ir su programa „Horizontas 2020“ susijusios šalys. Šiuo metu, ECSO priklauso daugiau kaip 188 narės iš 27 šalių.  

Apie NRD CS
UAB NRD CS yra technologinių kibernetinės gynybos konsultacijų, reagavimo į saugos incidentus bei taikomųjų mokslinių tyrimų įmonė, teikianti paslaugas specializuotų viešojo sektoriaus paslaugų, finansų sektoriui bei organizacijoms, valdančioms ir tvarkančioms slaptus duomenis bei didelio jautrumo informaciją. NRD CS taip pat dalyvauja įgyvendinant „Norway Registers Development AS“ misiją sukurti saugią skaitmeninę aplinką šalims, vyriausybėms, verslams ir gyventojams.
Bendrovė yra valdoma Nasdaq Vilnius listinguojamos investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės UTIB „INVL Technology", kurios įmonės veikia klasterio pagrindu ir įgyvendina bendrus projektus daugiau kaip 50-yje pasaulio šalių.
Apie Europos kibernetinio saugumo organizaciją (angl. the European Cyber Security Organisation – ECSO)
Europos kibernetinio saugumo organizacija (ECSO) yra visiškai savarankiškai save finansuojanti, pelno nesiekianti organizacija, įsteigta 2016 m. birželį vadovaujantis Belgijos įstatymais.
ECSO atstovauja Europos pramonės organizacijas Europos komisijoje įgyvendinant viešojo ir privataus sektorių partnerystės kibernetinio saugumo srityje (cPPP) programą.ECSO nariai – platus spektras suinteresuotų šalių, tokių kaip didelės įmonės, mažos ir vidutinės įmonės, startuoliai, tyrimų centrai, universitetai, vartotojai, operatoriai, klasteriai ir asociacijos, o taip pat – Europos Sąjungos šalių narių regioninės ir nacionalinės administracijos, šalys, priklausančios Europos ekonominei bendrijai bei Europos laisvosios prekybos asociacijai ir su programa „Horizontas 2020“ susijusios šalys. Šiuo metu, ECSO priklauso daugiau kaip 188 narės iš 27 šalių.

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

    *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].