„INVL Technology“ praneša apie planuojamus vadovų sandorius

„INVL Technology“ (toliau – „Emitentas”) 2021 m. sausio 4 d. gavo AB „Invalda INVL“ (toliau – „Invalda INVL“) pranešimą, kuriuo Emitentas buvo informuotas apie Invalda INVL planus 2021 m. sudaryti sandorius dėl Emitento  akcijų, vadovaujantis Invaldos INVL valdybos patvirtintomis prekybos Emitento akcijomis gairėmis, kuriose nurodytos pagrindinės sandorių sudarymo sąlygos.

Invalda INVL laikoma glaudžiai su Emitentu susijusiu asmeniu ir, esant tam tikroms sąlygoms, ji 2021 m. gali sudaryti Emitento akcijų pirkimo ir pardavimo sandorius Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje (toliau – „Nasdaq“).  

Vadovaujantis gautu pranešimu, 2021 m. Invalda INVL planuoja pirkti Emitento akcijų, kai jų kaina Nasdaq bus mažesnė nei paskutinė paskelbta Emitento grynųjų aktyvų vertė, o parduoti – kai ji bus didesnė. Minėti sandoriai 2021 m. bus sudaromi iki bus pasiektas 200 000 EUR prekybos limitas.

Draudžiamais prekybos laikotarpiais Invalda INVL nesudarys sandorių su Emitento akcijomis. Prekyba taip pat nebus nevykdoma ir laikotarpiu, kai vyksta Emitento savų akcijų išpirkimas teisės aktų numatytais pagrindais. Invalda INVL gali bet kuriuo metu sustabdyti tokių sandorių sudarymą, o taip pat, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, įsigyti Emitento akcijų ne pagal pirmiau nurodytus principus.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Privataus kapitalo padalinio vadovas
Vytautas Plunksnis
El.paštas [email protected]

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

    *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].