„INVL Technology“ per 2018 metus uždirbo 4,3 mln. eurų grynojo pelno

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ nuosavas kapitalas, preliminariais neaudituotais duomenimis, 2018 m. pabaigoje buvo 28,1 mln. eurų arba 2,31 euro akcijai. Pastarasis rodiklis per metus padidėjo beveik 18 proc.
 
Bendrovės valdomų investicijų vertė 2018 m. pabaigoje sudarė 24,3 mln. eurų ir per metus padidėjo 16,9 proc. (2017 m. pabaigoje buvo 20,8 mln. eurų).„INVL Technology“ grynasis pelnas, įvertinus finansinio turto perkainojimą, per 2018 metus siekė 4,3 mln. eurų.
 
„Praėjusiais metais keitėsi „INVL Technology“ valdomo turto struktūra – greitai augančio IT segmento –kibernetinės saugos ir finansinių technologijų bendrovių dalis, lyginant su visų valdomų įmonių verte, išaugo nuo 27 proc. 2017 m. iki 33 proc. 2018 metais. Be to, daugiau kaip 6 proc. pajamų įmonės pernai gavo iš rinkai pristatytų naujų produktų“, – sakė Kazimieras Tonkūnas, UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris.
 
Vertinant valdomų bendrovių pasiektus rezultatus, jų nekonsoliduotos pajamos, lyginant su 2017 m.,  paaugo 18 proc. ir per 2018 metus pasiekė 32,7 mln. eurų, bendras pelnas tuo pačiu laikotarpiu didėjo 17 proc. ir per 2018 m. pasiekė 13,6 mln. eurų (2017 m. buvo 11,6 mln. eurų), o agreguota EBITDA nuo 1,97 mln. eurų 2017 metais pakilo iki 2,32 mln. eurų 2018 metais. Bendrovių pajamų ir vertės augimą taip pat užtikrino strateginių partnerysčių stiprinimas, tarptautinė veikla bei vykdoma konsolidacija.
 
Bendrovės stiprino tarptautinius ryšius. NRD CS tapo vienu iš septynių Oksfordo universiteto pasaulinio kibernetinio saugumo gebėjimų centro partnerių atliekant šalių saugumo brandos vertinimą, o 2019 m. vasarį – vienu iš Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (angl. International Telecommunication Union, ITU) kompetencijų centrų kibernetinio saugumo srityje Europos regione.
 
2018 metais „INVL Technology“ bendrovės iš viso vykdė projektus 23-ose šalyse, iš jų 7-iose – pirmą kartą. Šiemet bendrovės skirs daugiau dėmesio veiklos plėtrai Europos šalyse, ypač Balkanuose, bei Vidurio Azijoje.
 
Preliminarūs įmonių rezultatai
 
Per 2018 metus verslo klimato gerinimo ir e. valdymo grupei priklausančių „NRD įmonių“ pajamos pasiekė 7,1 mln. eurų ir buvo 1,5 proc. mažesnės nei 2017 m., EBITDA siekė 609 tūkst. eurų ir palyginamuoju laikotarpiu padidėjo 9,3 proc.
 
IT paslaugų ir programavimo grupės bendrovės BAIP, „Acena“, „Algoritmų sistemos“, taip pat „Andmevara“ įmonės per praėjusius metus didino ir pajamas, ir EBITDA rodiklį.
 
Bendrovei „Novian“ priklausančių BAIP ir „Acenos“ 2018 metų pajamos, lyginant su 2017 m., išaugo 30,2 proc. iki 15,3 mln. eurų, o EBITDA buvo 836 tūkst. eurų ir, lyginant su 2017 m., padidėjo 7,2 proc.
 
„Algoritmų sistemų“ praėjusių metų pajamos buvo 3,2 mln. eurų arba 16,3 proc. didesnės nei 2017 m., EBITDA pasiekė 420 tūkst. eurų ir buvo 31,3 proc. didesnė nei per 2017 metus.
 
„Andmevara“ įmonių pajamos per 2018 m., lyginant su 2017 m., išaugo 39,5 proc. iki 1,5 mln. eurų, o EBITDA siekė 31 tūkst. eurų (2017 m. buvo neigiami 271 tūkst. eurų).
 
Kibernetinio saugumo grupei priklausančios NRD CS pajamos per 2018 m. lyginant su 2017 m. didėjo 11 proc. ir pasiekė 3,9 mln. eurų, o EBITDA sumažėjo 7,3 proc. iki 559 tūkst. eurų.
 
„INVL Technology“ yra investavusi į Norvegijos „Norway Registers Development AS“ su filialu Lietuvoje bei Norvegijos „NRD Companies AS“ su antrinėmis bendrovėmis Lietuvoje UAB „NRD Systems“, UAB „Etronika“, Tanzanijoje „Norway Registers Development East Africa Ltd.“, Ruandoje „Norway Registers Development Rwanda Ltd.“, Bangladeše „NRD Bangladesh Ltd.“ ir asocijuota įmone Ugandoje „Infobank Uganda Ltd.“. Taip pat „INVL Technology“ įmonių portfeliui priklauso Lietuvos UAB „Novian“ su antrinėmis UAB BAIP ir UAB „Acena“, UAB NRD CS, UAB „Algoritmų sistemos“, Estijos „Andmevara AS“ ir „Andmevara Services OÜ“ su antrine bendrove Moldovoje „Andmevara SRL“.
 
2016 m. liepą uždaro tipo investicinės bendrovės (UTIB) licenciją gavusios „INVL Technology“ valdymą perėmė vienai pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ priklausanti bendrovė „INVL Asset Management“. UTIB „INVL Technology“ veiks iki 2026 m. liepos 14 dienos.

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

    *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].