Įmonės „NRD Cyber Security“ pajamos 2020 metais išaugo 14 %

Kibernetinio saugumo konsultavimo ir technologijų vystymo įmonės „NRD Cyber Security“ pajamos per 2020 metus pasiekė 3,23 mln. eurų ir, palyginus su 2019 metų 2,84 mln. eurų pajamomis, padidėjo 14 proc.

Audituotais duomenimis, per praeitus metus „NRD Cyber Security“ uždirbo 321 tūkst. eurų, t. y., 38 proc. daugiau negu per tą patį ataskaitinį laikotarpį 2019 metais, kai buvo gauta 232 tūkst. eurų grynojo pelno.

2020 metais pajamos iš privačiojo sektoriaus, palyginus su atitinkamomis 2019 metų pajamomis, paaugo daugiau nei 3 kartus: 2020 metais sudarė 25 % visų įmonės „NRD Cyber Security“ pajamų, o 2019 metais – 9 %.

2020 metai įmonei „NRD Cyber Security“ buvo reikšmingi finansinio sektoriaus klientų gausa: pasirašyta paslaugų teikimo sutartis su Nigerijos centriniu banku, įgyvendinti projektai Egipto centriniame banke bei šalies komercinių bankų sektoriuje, taip pat Europos investicijų banko iniciatyva įvykdytas su kibernetiniu saugumu susijusių investicijų vertinamasis projektas.

„NRD Cyber Security“ bendra investicijų į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP) suma 2020 metų pabaigoje pasiekė 1,8 mln. eurų, iš kurių 997 tūkst. eurų sudarė iš Europos Sąjungos gautos finansavimo lėšos, o likusią sumą – įmonės nuosavos lėšos. Vien per 2020 metus šiam tikslui skirta 1 mln. eurų, iš kurių 567 tūkst. eurų sudarė Europos Sąjungos finansavimas, o likusią sumą – įmonės nuosavos lėšos.

Vienas iš MTEP produktų – „CySystem“ yraskirtas kritinės infrastruktūros valdytojams bei nacionalinėms, konkretaus sektoriaus arba tarptautinės korporacijos kritinės infrastruktūros kibernetinėms grėsmėms identifikuoti, stebėti ir analizuoti. Šiuo produktu jau naudojasi šalys Europoje, Azijoje ir Afrikoje.

Kitas reikšmingas „NRD Cyber Security“ produktas – „CyberSet“. Įmonė savo projektine veikla siekia sukurti produktą, skirtą viso pasaulio smulkiesiems IT paslaugų tiekėjams, norintiems teikti savo vartotojams kibernetinio saugumo priežiūros paslaugas (angl. MSSP – Managed Security Service Provider). „CyberSET“ yra automatizuotų procesų rinkinys, integruojantis tipines saugos operacijų funkcijas. Šis produktas žymiai sumažins naujų MSSP tiekėjų įėjimo į įvairių šalių rinkas slenkstį, leisdamas per itin trumpą laikotarpį be didelių investicijų pradėti MSSP tiekėjo veiklą, taip įsiliedamas į pasaulinio saugumo tinklą.

Savo veikla įmonė „NRD Cyber Security“ aktyviai prisideda prie šalių kibernetinio saugumo ir atsparumo stiprinimo. Įmonės direktoriaus Viliaus Benečio teigimu, „NRD Cyber Security“ rinkoje išsiskiria savo praktiniais CSIRT ir SOC tarnybų valdymui skirtais mokymais bei tuo, kad produktai yra orientuoti į kritinės informacijos infrastruktūros apsaugą per saugumo komandų valdymo automatizavimą“. Paminėtina, kad „NRD Cyber Security“  buvo pakviesta prisijungti prie tarptautinio projekto „Cyber Resilience for Development Project“ (Cyber4Dev) ir parengti bei įvairiose šalyse dėstyti CSIRT mokymų kursą, kurio tikslas – stiprinti technologinius CSIRT darbuotojų gebėjimus.

Taip pat bendrovė sėkmingai įgyvendino Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) organizuojamą kompetencijų centro mokymų kursą „Kibernetinio saugumo komandų kūrimas ir valdymas“.

Apie „NRD Cyber Security“

„NRD Cyber Security“ yra kibernetinio saugumo konsultacijų, reagavimo į saugumo incidentus bei technologijų diegimo ir kūrimo įmonė. Savo veikla ji siekia kurti saugią skaitmeninę aplinką šalims, vyriausybėms ir verslams, todėl įvairaus masto projektus vykdo visame pasaulyje. Įmonė yra valdoma „Nasdaq Vilnius“ listinguojamos investicijų į IT įmones bendrovės „INVL Technology“.
Priedas: NRD CS_ 2020_rezultatai .pdf

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

    *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].