Dėl „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino metu

SUTPKIB „INVL Technology“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) 2020 m. balandžio 8 d. paskelbė šaukianti Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris įvyks 2020 m. balandžio 30 d. adresu Gynėjų g. 14, Vilnius.

Pranešimas apie 2020 m. balandžio 30 d. šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, darbotvarkė, sprendimų projektai:
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=933740&messageId=1176266

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2020 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 398 pratęsus karantino Lietuvos Respublikoje galiojimą iki 2020 m. gegužės 11 d. 24 val., Bendrovė informuoja, kad 2020 m. balandžio 30 d. Bendrovės akcininkų susirinkimas įvyks, tačiau Bendrovės akcininkai primygtinai kviečiami pasinaudoti teise balsuoti visuotinio akcininkų susirinkimo dienotvarkės klausimais iš anksto pateikiant Bendrovei tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius.
__________
Alternatyva Nr. 1:

Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo turėtų užpildyti ir pasirašyti balsavimo raštu biuletenį ir jį atsiųsti Bendrovei el. paštu ([email protected]), o biuletenio originalą išsiųsti registruotu ar paprastuoju paštu adresu Gynėjų g. 14, LT- 01109 Vilnius. Tinkamai užpildyti balsavimo raštu biuleteniai gali būti siunčiami tiek registruotu, tiek paprastuoju paštu adresu Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius be kopijos pateikimo minėtu el. paštu. Kartu su biuleteniu turi būti išsiunčiamas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios.
__________
Alternatyva Nr. 2:

Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo turėtų užpildyti balsavimo raštu biuletenį, išsaugoti savo kompiuteryje ir pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tinkamai užpildytą ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą balsavimo raštu biuletenį siųsti Bendrovei el. paštu [email protected].
Bendrovė siūlo naudotis šiomis nemokamomis kvalifikuoto elektroninio parašo sistemomis: Dokobit  ir GoSign.
__________
Alternatyva Nr. 3:

Bendrovės akcininkams neturint galimybės pasinaudoti balsavimo Alternatyvomis Nr. 1 ir Nr. 2, Bendrovė sudaro sąlygas akcininkams ar jų tinkamai įgaliotiems asmenims 2020 m. balandžio 30 d. atvykti adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, į Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą. Primename, kad Bendrovės akcininkų susirinkimo pradžia: 9:00 val. (registracija prasideda nuo 8:30 val.).
Akcentuojame, kad karantino metu privalu laikytis saugumo rekomendacijų dėl saugos priemonių naudojimo, atstumo išlaikymo.
__________
Plačiau apie akcininkų teises ir pareigas pateikiama pranešime apie 2020 m. balandžio 30 d. šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą:
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=933740&messageId=1176266
 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas [email protected]


INVL Technology_balsavimo biuletenis.pdf

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

    *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].