Dėl alternatyvių sprendimų projektų 2016 m. kovo 7 d. šaukiamo akcinės bendrovės „INVL Technology“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais

2016 m. kovo 4 d. akcinės bendrovės „INVL Technology“ (juridinio asmens kodas 300893533, registruota adresu Gynėjų g. 16, Vilnius, Lietuvos Respublika, toliau – Bendrovė) valdybos sprendimu buvo patvirtinti alternatyvūs sprendimų projektai 2016 m. kovo 7 d. 16:30 val. šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais.

Bendrovės 2016 m. kovo 7 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo alternatyvių sprendimų projektai dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų Nr. 1 ir Nr. 2 yra pateikiami žemiau:

1.      Akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų pakeitimas ir naujos specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų redakcijos tvirtinimas

Atsižvelgiant į akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 m. balandžio 10 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybos parengtą naują specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų redakciją, keičiant visą įstatų tekstą (pridedama prie 2016 m. kovo 4 d. pranešimo apie esminį įvykį).

Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Technology“ direktorių Kazimierą Tonkūną pasirašyti specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatus.

2.      Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) tvirtinimas

Atsižvelgiant į akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 m. balandžio 10 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybos parengtą specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutartį su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) (pridedama prie 2016 m. kovo 4 d. pranešimo apie esminį įvykį).

Taikytinų teisės aktų numatytą informaciją, kuri turi būti teikiama informuojant apie susirinkimo sušaukimą, Bendrovė pranešė 2016 m. vasario 12 d., paskelbdama pranešimą apie esminį įvykį. Prie šio pranešimo pridedamas atnaujintas balsavimo biuletenis.

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Kazimieras Tonkūnas
         Direktorius
         El. paštas [email protected]


Priedas Nr. 1 – Atnaujintas bendras balsavimo biuletenis (INVL Technolog…pdf
Priedas Nr.2 – UTIB INVLTechnology istatu projektas (2016-03-03).pdf
Priedas Nr.3 – Valdymo perdavimo sutarties projektas_20160304.pdf

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

    *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].