SUTPKIB „INVL Technology“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai (2021 m. spalio 28 d.)

2021 m. spalio 28 d. įvykusio SUTPKIB „INVL Technology“ visuotinio neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

1. Dėl akcijų opcionų sąlygų patvirtinimo

1.1. 2021 metais SUTPKIB „INVL Technology“ (juridinio asmens kodas: 300893533, toliau – „Bendrovė“) dukterinių įmonių (įmonių, kurių daugiau kaip 2/3 akcijų nuosavybės teise priklauso Bendrovei) darbuotojams sudaryti opcionų sutartis, kurių pagrindu iki 2025 m. sausio 31 dienos opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais Bendrovės dukterinių įmonių darbuotojai įgytų teisę neatlygintinai įsigyti iki 40 000 paprastųjų vardinių 0,29 eurų nominalios vertės Bendrovės akcijų.

1.2. Atsižvelgiant į tai, kad dukterinių įmonių darbuotojams teisė įsigyti Bendrovės akcijų suteikiama neatlygintinai (tai yra, darbuotojai už įsigyjamas Bendrovės akcijas nemoka), tuo atveju, kai dukterinių bendrovių darbuotojams perduodamos Bendrovės įsigytos savos akcijos, dukterinės bendrovės per 10 darbo dienų, kai jų darbuotojai įgyja nuosavybės teisę į Bendrovės akcijas, kompensuoja Bendrovei šių akcijų įsigijimo savikainą.

1.3. Pritarti opciono sutarčių su žemiau nurodytų dukterinių įmonių darbuotojais, sudarymui, kuriomis:
1.3.1 suteikti UAB NRD CS (kodas 303115085) darbuotojams teisę 2027 metais neatlygintinai įsigyti ne daugiau kaip 10 proc. UAB NRD CS akcijų (įskaitant akcijas, dėl kurių opciono sutartys sudarytos iki šio sprendimo priėmimo);
1.3.2. suteikti NRD Companies AS (kodas 921985290) ir šios bendrovės dukterinių įmonių darbuotojams teisę 2027 metais neatlygintinai įsigyti ne daugiau kaip 10 proc. NRD Companies AS akcijų;
1.3.3. suteikti UAB „Novian“ (kodas 121998756) ir šios bendrovės dukterinių įmonių darbuotojams teisę 2027 metais neatlygintinai įsigyti ne daugiau kaip 10 proc. UAB „Novian“ akcijų.

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas: [email protected]

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

    *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].