Pranešimas apie parengtas AB BAIP grupė ir akcinės bendrovės „INVL Technology“ reorganizavimo sąlygas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 1 dalimi AB „INVL Technology“ praneša apie parengtas AB BAIP grupė ir akcinės bendrovės „INVL Technology“ reorganizavimo sąlygas.     
Reorganizavimo sąlygas parengė bendrovės valdyba, vadovaudamasi 2014 m. gruodžio 19 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.     

Pagrindiniai reorganizavime dalyvaujančios bendrovės, kuri toliau tęs veiklą, duomenys: 
– pavadinimas iki reorganizavimo užbaigimo: AB BAIP grupė;
– pavadinimas užbaigus reorganizavimą: akcinė bendrovė „INVL Technology“; 
– teisinė forma: akcinė bendrovė; 
– kodas: 300893533; 
– buveinė iki reorganizavimo užbaigimo: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., A. Juozapavičiaus g. 6; 
– buveinė užbaigus reorganizavimą: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 16; 
– registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys: Juridinių asmenų registras; 
– įregistruotas ir apmokėtas įstatinis kapitalas: 6 092 685 litai; 
– akcijų skaičius: 6 092 685 paprastosios vardinės akcijos; 
– akcijų nominali vertė:1 litas; 
– įstatinis kapitalas užbaigus reorganizavimą: 1 773 267,06 eurai; 
– akcijų skaičius: 6 114 714 paprastosios vardinės akcijos; 
– akcijų nominali vertė:0,29 euro. 

Pagrindiniai reorganizuojamos bendrovės, kuri po reorganizavimo pasibaigs, duomenys:  
– pavadinimas: akcinė bendrovė „INVL Technology“; 
– teisinė forma: akcinė bendrovė; 
– buveinė: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kalvarijų g. 11A-20; 
– juridinio asmens kodas: 303299817; 
– registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys: Juridinių asmenų registras; 
– įregistruotas ir apmokėtas įstatinis kapitalas: 592 730 litų; 
– akcijų skaičius: 592 730 paprastųjų vardinių akcijų; 
– akcijų nominali vertė: 1 (vienas) litas.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 str. 3 d., AB BAIP grupė dalyvauja reorganizavime, o akcinė bendrovė „INVL Technology“ yra reorganizuojama prijungimo būdu, prijungiant akcinę bendrovę „INVL Technology“, kuri po reorganizavimo baigs veiklą ir bus išregistruota iš Juridinių asmenų registro, prie AB BAIP grupė, kuri po reorganizavimo, perėmusi visą akcinės bendrovės „INVL Technology“ turtą, teises, pareigas ir pavadinimą, tęs veiklą. Reorganizavimo laikotarpis tęsis tol, kol Juridinių asmenų registre bus įregistruota po reorganizavimo nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“, veiksiančios AB BAIP grupė nauja įstatų redakcija bei bus išregistruota iš Juridinių asmenų registro akcinė bendrovė „INVL Technology“.  
Reorganizavimas bus vykdomas tik tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinis akcininkų susirinkimas priims sprendimą dėl reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų patvirtinimo ir kitų susijusių klausimų. 
AB BAIP grupė perims akcinės bendrovės „INVL Technology“ turtą, teises, pareigas ir pavadinimą, akcinės bendrovės „INVL Technology“ teisės ir pareigos pagal sandorius pereis AB BAIP grupė, sandoriai bus įtraukti į AB BAIP grupė buhalterinę apskaitą naujos akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų redakcijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje. 
Su Reorganizavimo sąlygomis, nauja AB BAIP grupė įstatų redakcija, reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita ir kitais, reorganizavimo sąlygose bei teisės aktuose numatytais dokumentais ir informacija, galima susipažinti interneto svetainėse www.baipgrupe.lt ir www.invltechnology.lt bei bendrovių buveinėse. Papildoma informacija teikiama telefonu 8 682 55 526.  
Bendrovių kreditoriai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 66 str. 2 d. pagrindu savo reikalavimus gali pateikti bendrovėms nuo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų sudarymą Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti pirmos dienos iki visuotinių akcininkų susirinkimų, kurių darbotvarkėse numatyta priimti sprendimą dėl atitinkamos bendrovės reorganizavimo. 
„INVL Technology“ akcininkai už kiekvieną turėtą akciją gaus 6,7856 BAIP grupės, kuri po reorganizavimo pakeis pavadinimą į AB „INVL Technology“, akcijų. Po susijungimo „INVL Technology“ akcininkams priklausys 65,78 proc., o smulkiesiems BAIP grupės akcininkams – 34,22 proc. po susijungimo veiksiančio jungtinės bendrovės akcijų. Po susijungimo veiksiančios bendrovės įstatinis kapitalas bus padalintas į 6 114 714 vienetus akcijų, o kapitalizacija dabartine akcijų rinkos kaina siektų 8,6 mln. eurų.  

Pridedama:
Akcinės bendrovės "INVL Technology" ar AB BAIP grupė reorganizavimo sąlygos.
1 priedas – UAB BAIP grupė 2014 m. gruodžio 5 d. Akcininkų sprendimo išrašas. 
2 priedas – Akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2014 m. gruodžio 19 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo kopija. 
3 priedas – UAB BAIP grupė finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m. rugsėjo 30 dienai. 
4 priedas – Akcinės bendrovės „INVL Technology“ finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m. rugsėjo 30 dienai. 
5 priedas – AB BAIP grupė pagrindinių duomenų išrašas. 
6 priedas – Akcinės bendrovės „INVL Technology“ naujos įstatų redakcijos projektas. 
7 priedas – Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita. 
8 priedas – AB BAIP grupė valdybos ataskaita apie numatomą reorganizavimą. 
9 priedas – Akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybos ataskaita apie numatomą reorganizavimą. 
10 priedas – Prekybos akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijomis NASDAQ OMX Vilniaus biržoje statistika.    

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

         Direktorius Darius Šulnis
         Tel. (8 5) 279 0601 El.paštas [email protected]


1 priedas-UAB BAIP grupe akcininku sprendimo israsas_20141205.pdf
3 priedas-UAB BAIP grupe finansines ataskaitos_20140930.pdf
4 priedas-INVL Technology finansines ataskaitos_20140930.pdf
5 priedas-AB BAIP grupe pagrindiniu duomenu israsas.pdf
8 priedas-AB BAIP grupe valdybos ataskaita apie numatoma reorganizavima.pdf
6 priedas-INVL Technology naujos istatu redakcijos projektas.pdf
9 priedas-INVL Technology valdybos ataskaita apie numatoma reorganizavima.pdf
INVL Technology ir BAIP grupe reorganizavimo salygos.pdf
7 priedas-Reorganizavimo salygu vertinimo ataskaita.pdf
10 priedas-prekybos INVL Technology akcijomis NASDAQ statistika.pdf
2 priedas-INVL Technology VAS protokolo kopija_20141219.pdf

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

    *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].