„INVL Technology“ akcininkai balsuos dėl akcijų opciono sąlygų patikslinimo

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ akcininkai balsuos dėl akcijų opciono sąlygų patikslinimo. Opcionų programa, kaip darbuotojų motyvavimo priemonė, „INVL Technology“ įmonėse taikoma nuo 2020 metų.

„INVL Technology“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas rengiamas vasario 6 dieną.

Akcininkams siūloma balsuoti dėl akcijų opcionų sąlygų, kurioms akcininkų susirinkime buvo pritarta 2021 metų spalio 28 dieną, patikslinimo. Siūloma, kad „INVL Technology“ antrinės įmonės „NRD CS“ darbuotojams būtų suteikta teisė neatlygintinai arba už simbolinę 1 euro kainą įsigyti ne daugiau kaip 10 proc. šios įmonės akcijų (įskaitant akcijas, dėl kurių opciono sutartys sudarytos iki šio sprendimo priėmimo). Neatlygintinai arba už  simbolinę 1 euro kainą, bet ne daugiau kaip 10 proc. savo įmonės akcijų, galėtų įsigyti ir „NRD Companies“ bei „Novian“ darbuotojai.

2021 metų spalį vykusiame bendrovės  akcininkų susirinkime buvo nuspręsta suteikti leidimą valdomų įmonių darbuotojams akcijų įsigyti neatlygintinai.

Vasario 6 dieną akcininkų susirinkimui siūloma balsuoti dėl teisės „FINtime“ įmonės darbuotojams neatlygintinai arba už simbolinę 1 euro kainą įsigyti ne daugiau kaip 1 proc. „INVL Technology“ akcijų.

„Manome, kad opcionų programa valdomų bendrovių darbuotojams reikšmingai veikia bendrovių vertės augimą ir akcininkų grąžą, padidina darbuotojų įsitraukimą ir turto apsaugą“, – sako „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris Kazimieras Tonkūnas.

„INVL Technology“ akcininkai taip pat balsuos, ar bendrovės 2023 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti pasirinkti auditorių „PricewaterhouseCoopers“. Tarp susirinkimo darbotvarkės klausimų – pasinaudoti naujomis Akcinių bendrovių įstatymo pataisomis ir atsisakyti bendrovėje stebėtojų tarybos ir tarybos nariams taikytos atlygio politikos, tačiau numatant naujoje „INVL Technology“ įstatų redakcijoje galimybę sudaryti bendrovės patariamąjį komitetą.

Taipogi siūloma atšaukti 2021 metų balandžio 29 dieną „INVL Technology“ akcininkų susirinkime priimtą sprendimą pakeisti bendrovės depozitoriumo paslaugų teikėją – vietoj SEB banko sudaryti sutartį su Šiaulių banku. Akcininkams siūloma palikti galioti „INVL Technology“ dar 2016-ųjų gegužę su SEB banku sudarytą depozitoriumo paslaugų sutartį dėl joje ekonomiškai naudingesnių sąlygų.

„INVL Technology“ valdo kibernetinės saugos bendrovę „NRD Cyber Security“, programavimo ir IT infrastruktūros įmonių grupę „Novian“, verslo klimato gerinimo ir e. valdymo srityje – „NRD Companies“ įmonės.

„INVL Technology“ – uždaro tipo investicinė bendrovė, kotiruojama  biržos „Nasdaq Vilnius“ papildomame sąraše (INC1L). Ją valdo  bendrovė „INVL Asset Management“. „INVL Technology“ investicijos bus realizuotos iki 2026  metų liepos 14 dienos ir lėšos išmokėtos akcininkams, o fondas baigs veiklą.

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

    *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].