Informacija apie INVL Technology išleistas akcijas ir suteikiamus balsus (2022 m. sausio 6 d.)

INVL Technology (toliau – „Bendrovė“) baigė sudaryti Opcionų sutartis su dukterinių įmonių darbuotojais, kurie įgijo teisę gauti Bendrovės akcijų. Dalis Bendrovės dukterinių įmonių darbuotojų iš karto pasinaudojo įgyta teise gauti Bendrovės akcijas ir pateikė prašymą perduoti jiems priklausančias Bendrovės akcijas. Bendrovė darbuotojams perduoda turimas savas akcijas, perduotų akcijų įsigijimo savikainą kompensuoja dukterinės įmonės, kurių darbuotojams perduodamos akcijos. Bendrovės 210 vnt. akcijų  buvo perduotos 2022 m. sausio 6 d., Bendrovė skelbia išleistų akcijų duomenis 2022 m. sausio 6 dienai:

Akcijų klasė Akcijų skaičius ir bendras akcijų suteikiamų balsavimo tiesių kiekis, vnt. Balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą (vnt.)* Nominali vertė, EUR Bendra nominali vertė ir įstatinis kapitalas, EUR Dalis įstatiniame kapitale, proc.
Paprastosios vardinės akcijos 12 175 321 12 067 845 0,29 3 530 843,09 100

*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu, laikoma, kad Bendrovės turimos savos akcijos nėra išskaičiuojamos iš bendro Bendrovės akcijų suteikiamų balsų skaičiaus ir yra neįskaitomos skaičiuojant Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris
Kazimieras Tonkūnas
El.paštas  [email protected]

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

    *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].