Akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2016 m. birželio 27 d. įvykusio AB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

1. Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų pakeitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.

Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2016 m. balandžio 29 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintus specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatus ir patvirtinti naują specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų redakciją, keičiant visą įstatų tekstą (pridedama).

Įgalioti (su teise perįgalioti) Kazimierą Tonkūną pasirašyti specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatus.

 

2. Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ pakeitimas ir naujos valdymo sutarties redakcijos tvirtinimas.

Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2016 m. balandžio 29 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintą valdymo sutartį su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) ir patvirtinti naujos redakcijos specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutartį su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“, keičiant visą valdymo sutarties tekstą (pridedama).

 

3. Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių tvirtinimas, audito komiteto narių rinkimas ir atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymas.

Patvirtinti specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykles (pridedama).

Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ audito komiteto nariais išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomas audito komiteto narys).

Už darbą audito komitete nepriklausomam audito komiteto nariui nustatyti ne didesnį kaip 145 eurų valandinį atlyginimą. Pavesti valdymo įmonei UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) po uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos išdavimo nustatyti atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui mokėjimo tvarką.

Priedai:

  1. Patvirtintas specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų projektas;
  2. Patvirtintas specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ projektas;
  3. Patvirtintos specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklės.

         Kazimieras Tonkūnas
         Įgaliotas asmuo, veikiantis pagal 2016-05-13 įgaliojimą
         El. paštas [email protected]


3. INVL Technology Audito komiteto taisykles.pdf
2. INVL Technology Valdymo sutartis_20160627 VAS.pdf
1. INVL Technology įstatai_patvirtinti 20160627 VAS.pdf

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

    *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].