Akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2014 m. gruodžio 19 d. įvykusio AB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:  

1. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Technology“ dalyvavimui reorganizavime. 
Nepritarti akcinės bendrovės „INVL Technology“ dalyvavimui reorganizavime prijungimo būdu, prijungiant prie akcinės bendrovės „INVL Technology“ į akcinę bendrovę pertvarkytą UAB BAIP grupė (kodas 300893533).  

2. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Technology“ reorganizavimui. 
Pritarti akcinės bendrovės „INVL Technology“ reorganizavimui prijungimo būdu, prijungiant akcinę bendrovę „INVL Technology“ prie AB BAIP grupė (kodas 300893533). Pavesti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybai parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti reorganizavimo sąlygas.  

3. Audito įmonės 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 
Audito įmone 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315). Audito paslaugų apmokėjimui skirti ne didesnę kaip bendrą 8000 (aštuonių tūkstančių) litų (neįskaitant PVM) sumą.  

4.Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ buveinės pakeitimo. 
Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Technology“ buveinę ir įregistruoti jos adresą patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A (unikalus Nr. 1399-8031-1015).  

5. Dėl audito komiteto narių rinkimo. 
Į AB „INVL Technology“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).  

6. Dėl atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymo. 
Už darbą AB „INVL Technology“ audito komitete nustatyti ne didesnį nei 500 litų per valandą atlyginimą. Pavesti bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.  

7. Dėl audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimo. 
Patvirtinti AB „INVL Technology“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykles.  

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius Darius Šulnis
         Tel. (8 5) 279 0601 El.paštas [email protected]


Audito komiteto taisykles_2014.pdf

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

    *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].