Akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2015 m. vasario 2 d. įvykusio AB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:  

1)  Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ reorganizavimo ir reorganizavimų sąlygų tvirtinimo. 
1.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi,  reorganizuoti akcinę bendrovę „INVL Technology“ jungimo būdu, prijungiant ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri po reorganizavimo perims visas  akcinės bendrovės „INVL Technology“ teises ir pareigas, įskaitant bendrovės pavadinimą „INVL Technology“, ir tęs veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“. 
1.2. Patvirtinti 2014 m. gruodžio 23 dienos akcinės bendrovės „INVL Technology“ ir AB BAIP grupė reorganizavimo sąlygas (apie 2014 m. gruodžio 23 dienos akcinės bendrovės „INVL Technology“ ir AB BAIP grupė reorganizavimo sąlygų sudarymą viešai paskelbta 2014 m. gruodžio 30 dieną,  juridinių asmenų registro tvarkytojas apie gautas reorganizavimo sąlygas viešai paskelbė 2014 m. gruodžio 30 dieną).

2) Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės įstatų tvirtinimo. 
2.1. Patvirtinti po reorganizavimo nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“, veiksiančios AB BAIP grupė (kodas 300893533) įstatus (pridedami). 
2.2. Įgalioti Kazimierą Tonkūną pasirašyti po reorganizavimo nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“, veiksiančios AB BAIP grupė (kodas 300893533) įstatų naują redakciją.

3) Dėl po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito komiteto sudarymo, audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimo, narių rinkimo ir atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymo.
Atsižvelgiant į tai, kad po reorganizavimo veiksiančios bendrovės vertybiniais popieriais bus prekiaujama Lietuvos Respublikos reguliuojamoje rinkoje: 
3.1. Sudaryti po reorganizavimo veiksiančioje bendrovėje audito komitetą iš dviejų narių. 
3.2. Patvirtinti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykles (pridedamos). 
3.3. Po reorganizavimo veiksiančios bendrovės audito komiteto nariais išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu). 
3.4. Už darbą audito komitete nepriklausomam audito komiteto nariui nustatyti ne didesnį kaip 145 eurų valandinį atlyginimą. Pavesti po reorganizavimo veiksiančios bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui mokėjimo tvarką.

Su patvirtintomis akcinės bendrovės „INVL Technology“ ir AB BAIP grupė reorganizavimo sąlygomis su priedais galite susipažinti 2014 m. gruodžio 24 d. pranešime apie esminį įvykį.     

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius Darius Šulnis
         El.paštas [email protected]


INVL Technology naujos istatu redakcijos projektas.pdf
INVL Technology_Audito komiteto taisykles.pdf

Susisiekite su mumis

Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.
Atsiųskite mums el. laišką naudodami žemiau esančią formą.

    *Paspaudę „Siųsti“ sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas ir užklausoje pateikti duomenys) būtų renkami ir tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą. Pagal Bendrovės privatumo politiką ši informacija bus saugoma tol, kol bus išnagrinėta užklausa, ir ne ilgiau nei 2 metus nuo jos pateikimo. Jūs visada galite atšaukti savo sutikimą el. paštu [email protected].